แผ่นพับสวดมนต์ รหัส 1136
1234567891011121314151617181920

แผ่นพับสวดมนต์ (รหัส 1136)

10.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                            1136
ขนาด                          8.7 x 20 ซม.
กระดาษ                       อาร์ตการ์ด
หมึกพิมพ์                     สีน้ำตาล
จำนวนหน้า                  20 หน้า
ความหนากระดาษ        230 แกรม
การพิมพ์                      พิมพ์หน้าหลัง

ราคาหนังสือต่อเล่ม
100     ขึ้นไป ราคา  10 บาท
200     ขึ้นไป ราคา  10 บาท
300     ขึ้นไป ราคา   9 บาท
400     ขึ้นไป ราคา   9 บาท
500     ขึ้นไป ราคา   9 บาท
1,000  ขึ้นไป ราคา   9 บาท

เมื่อกางออกจะมีขนาด 88 X 20 ซม.

หมายเหตุ : แผ่นพับจะใส่ชื่อไม่ได้

+ ตัวอย่างแผ่นพับ +