อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
img001img002img003img004img005img006img007img008img009img010img011img012img013img014img015img016img017img018img01910-4

อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ (รหัส P009)

14.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       P009
ขนาด                     10.5X 14.5 ซม.
กระดาษ                  ปอนด์สีขาว
หมึกพิมพ์                 สีดำ
จำนวนหน้า              96 หน้า
ความหนากระดาษ     65 แกรม
การเข้าเล่ม              เย็บกลาง

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม

ไม่พิมพ์รายชื่อ          14 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป         16 บาท
300 เล่ม ขึ้นไป         15 บาท
500 เล่ม ขึ้นไป         14 บาท
1,000 เล่ม  ขึ้นไป     13 บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
พุทธคุณกับชาวคริสต์
เมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์
สัญลักษณ์ใช้เตือนสิต
วิธีสวด
บูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
นมัสการพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
ไตรสรณคมน์
ถวายพรพร
ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิโส เท่าอายุ
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
แผ่เมตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พิธีไหว้พระ และสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

ธูป ๓ ดอกหมายถึง
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกฉบับเดิม
วิปัสสิต
คำกรวดน้ำของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
บทสวดบูชาพระแม่กวนอิม
คำอธิฐาน ๑๐ ประการ
ศาสนพิธีบางบท
อาราธนาศีล ๕
อาราธนาพระปริตร (พระสวดมนต์)
กฐิน
คำถวายกฐิน
คำแปล
คำถวายผ้าป่า
คำแปล
คำถวายสังฆทาน
คำแปล
ถ้าถวายหลังจากพระฉันเพลแล้วให้ใช้ดังนี้
วิธีทำสมาธิแบบง่าย ๆ
พุทธทาสคำสอน ขอให้สนใจในเรื่องธรรมทาน