อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
ÇÔÃÔÂÐ 109.pmdÇÔÃÔÂÐ 109.pmdÇÔÃÔÂÐ 109.pmdÇÔÃÔÂÐ 109.pmdÇÔÃÔÂÐ 109.pmdÇÔÃÔÂÐ 109.pmdÇÔÃÔÂÐ 109.pmdÇÔÃÔÂÐ 109.pmdÇÔÃÔÂÐ 109.pmdÇÔÃÔÂÐ 109.pmdÇÔÃÔÂÐ 109.pmdÇÔÃÔÂÐ 109.pmdÇÔÃÔÂÐ 109.pmdÇÔÃÔÂÐ 109.pmdÇÔÃÔÂÐ 109.pmdÇÔÃÔÂÐ 109.pmdÇÔÃÔÂÐ 109.pmdÇÔÃÔÂÐ 109.pmdÇÔÃÔÂÐ 109.pmd10-4

อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ (รหัส 109)

9.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                      109
ขนาด                     9.1 x 12.7 ซม.
กระดาษ                  ปอนด์
หมึกพิมพ์                สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า             48 หน้า
ความหนากระดาษ    60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา       9.00    บาท
พิมพ์รายชื่อ
100       ขึ้นไป ราคา      11.00    บาท
200       ขึ้นไป ราคา      10.50    บาท
300       ขึ้นไป ราคา      10.00    บาท
400       ขึ้นไป ราคา      10.00    บาท
500       ขึ้นไป ราคา      9.50    บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา     9.50    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ
• เมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์
• วิธีสวดพระพุทธคุณเท่าอายุบวก ๑
• บทกราบพระ
• นมัสการพระรัตนตรัย
• ถวายพรพระ (อิติปิ โส)
• ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ
• บทแผ่ส่วนกุศล
• วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาชินบัญชร
• บูชาพระรัตนตรัย, นมัสการพระรัตนตรัย
• อาราธนาศีล ๕
• อาราธนาพระปริตร
• คำถวายผ้ากฐิน
• คำถวายผ้าป่า
• คำถวายสังฆทาน
• คาถาเงินล้าน
• คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ