อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
วิริยะ 018_2C_4Web.inddวิริยะ 018_2C_4Web.inddวิริยะ 018_2C_4Web.inddวิริยะ 018_2C_4Web.inddวิริยะ 018_2C_4Web.inddวิริยะ 018_2C_4Web.inddวิริยะ 018_2C_4Web.inddวิริยะ 018_2C_4Web.inddวิริยะ 018_2C_4Web.inddวิริยะ 018_2C_4Web.inddวิริยะ 018_2C_4Web.inddวิริยะ 018_2C_4Web.inddวิริยะ 018_2C_4Web.inddวิริยะ 018_2C_4Web.inddวิริยะ 018_2C_4Web.inddวิริยะ 018_2C_4Web.inddวิริยะ 018_2C_4Web.inddวิริยะ 018_2C_4Web.inddวิริยะ 018_2C_4Web.indd10-4

อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ (รหัส 018)

11.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                      018
ขนาด                   10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ                กรีนรีด
หมึกพิมพ์               สีดำ
จำนวนหน้า            88 หน้า
ความหนากระดาษ   60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ  ราคา      11.00      บาท
พิมพ์รายชื่อ
100       ขึ้นไป ราคา      15.00    บาท
200       ขึ้นไป ราคา      14.00    บาท
300       ขึ้นไป ราคา      13.00    บาท
400       ขึ้นไป ราคา      13.00    บาท
500       ขึ้นไป ราคา      12.00    บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา     11.00    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
• เมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์
• วิธีสวดพระพุทธคุณเท่าอายุบวกด้วย ๑
• พุทธชัยมงคลคาถา พาหุงฯ
• ชัยปริตร มหากาฯ
• อิติปิโสเท่าอายุ
• วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• ศาสนพิธีบางบท
• อาราธนาศีล ๕
• อาราธนาพระปริตร
• บทสวดบูชาพระแม่กวนอิม
• พระคาถาต่ออายุ
• วิธีทำสมาธิแบบง่าย ๆ