สวดมนต์เล่มเล็ก
อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์เล่มเล็ก-convert-p20อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์เล่มเล็ก-convert-p21อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์เล่มเล็ก-convert-p22อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์เล่มเล็ก-convert-p23อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์เล่มเล็ก-convert-p24อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์เล่มเล็ก-convert-p25อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์เล่มเล็ก-convert-p26อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์เล่มเล็ก-convert-p27อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์เล่มเล็ก-convert-p28อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์เล่มเล็ก-convert-p29อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์เล่มเล็ก-convert-p30อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์เล่มเล็ก-convert-p31อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์เล่มเล็ก-convert-p32อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์เล่มเล็ก-convert-p33อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์เล่มเล็ก-convert-p34อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์เล่มเล็ก-convert-p35อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์เล่มเล็ก-convert-p36sp

หนังสือสวดมนต์ เล่มเล็ก (รหัส P014)

8.00฿

 

 

รหัส                     P014
ขนาด                   9.00 X 12.70 ซ.ม.
กระดาษ               ปอนด์สีขาว
หมึกพิมพ์             สีดำ
จำนวนหน้า           44 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
การเข้าเล่ม            เย็บกลาง

+ ตัวอย่างหนังสือ +

 

 

ไม่พิมพ์รายชื่อ  ราคา     8.00    บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา      11.00    บาท
300        ขึ้นไป ราคา      10.00    บาท
500        ขึ้นไป ราคา       9.00    บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา       8.00    บาท

อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
พุทธคุณกับชาวคริสต์
เมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์
สัญลักษณ์ใช้เตือนสิต
วิธีสวด
บูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
นมัสการพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
ไตรสรณคมน์
ถวายพรพร
ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิโส เท่าอายุ
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
แผ่เมตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร