สวดมนต์ทำกรรมฐานตามแบบหลวงพ่อจรัญ
newviriya 424_Page_01newviriya 424_Page_02newviriya 424_Page_04newviriya 424_Page_05newviriya 424_Page_06newviriya 424_Page_07newviriya 424_Page_08newviriya 424_Page_09newviriya 424_Page_10newviriya 424_Page_11newviriya 424_Page_12newviriya 424_Page_13newviriya 424_Page_14newviriya 424_Page_15newviriya 424_Page_16newviriya 424_Page_18newviriya 424_Page_1910-4

สวดมนต์ทำกรรมฐานตามแบบหลวงพ่อจรัญ (รหัส 424)

22.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       424
ขนาด                    14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                  กรีนรีด
หมึกพิมพ์                สีดำ
จำนวนหน้า             96 หน้า
ความหนากระดาษ    65 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ  ราคา    22.00     บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา    25.00    บาท
200        ขึ้นไป ราคา    24.00    บาท
300        ขึ้นไป ราคา    23.00    บาท
400        ขึ้นไป ราคา    23.00    บาท
500        ขึ้นไป ราคา    23.00    บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา    22.00    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• บทสวดมนต์
• บทแผ่เมตตา
• บทอุทิศส่วนกุศล (บทกรวดน้ำ)
• วิธีการสวดมนต์
• ลำดับการสวดมนต์
• เหตุใดต้องสวดอิติปิโสเท่าอายุ + ๑
• การเปลี่ยนจาก “เต” เป็น “เม” ในบทสวดมนต์
• วิธีการแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล ๒๗
• ถามตอบเรื่องการสวดมนต์ โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์
• บทสวดมนต์แปล
• ทำกรรมฐาน
• วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
• คติธรรมคำสอน เรื่องการปฏิบัติกรรมฐาน
• กรรมฐาน โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์
• วิปัสสนากรรมฐานคืออะไร
• ธุระในพระศาสนา
• การเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐาน
• สติปัฏฐาน
• อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม
• ประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
• สติปัฏฐาน ๔ ปิดอบายภูมิได้