สวดมนต์ดับทุกข์
viriya_1117.inddviriya_1117.inddviriya_1117.inddviriya_1117.inddviriya_1117.inddviriya_1117.inddviriya_1117.inddviriya_1117.inddviriya_1117.inddviriya_1117.inddviriya_1117.inddviriya_1117.inddviriya_1117.inddviriya_1117.inddviriya_1117.inddviriya_1117.inddviriya_1117.inddviriya_1117.inddviriya_1117.indd10-4

สวดมนต์ดับทุกข์ (รหัส 1117)

12.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                    1117
ขนาด                  10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ               กรีนรีด
หมึกพิมพ์              สีดำ
จำนวนหน้า            80 หน้า
ความหนากระดาษ   65 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา      12.00   บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา    16.00   บาท
200        ขึ้นไป ราคา    15.00   บาท
300        ขึ้นไป ราคา    14.00   บาท
400        ขึ้นไป ราคา    14.00   บาท
500        ขึ้นไป ราคา    13.00   บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา    12.00   บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

คำบูชาพระรัตนตรัย
คำนมัสการพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕
คำนมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
ศีล ๕
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากา ฯ)
อิติป โส เทาอายุบวกด้วย ๑
พระคาถาชินบัญชร
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ธรรมจักร)
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
คำกรวดน้ำของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
แผเมตตาแกตนเอง
อธิษฐานอโหสิกรรม

แผเมตตาใหสรรพสัตว
แผสวนกุศล
กรวดนํ้าใหเจากรรมนายเวร
บทกรวดนํ้าใหญ่
คำอธิษฐานให้ตนเอง
คำอธิษฐานตอนเทน้ำ
คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์
อธิษฐาน
คาถาหลวงปู่โอภาสี
คาถาพระเจ้าสิบชาติ
คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด
คาถาเงินล้าน
คำสมาทานขอพระกรรมฐาน
บูชาพระ
นั่งสมาธิ