พุทธโอวาท 3 เดือน ก่อนปรินิพพาน
viriya_287.pmdviriya_287.pmdviriya_287.pmdviriya_287.pmdviriya_287.pmdviriya_287.pmdviriya_287.pmdviriya_287.pmdviriya_287.pmdviriya_287.pmdviriya_287.pmdviriya_287.pmdviriya_287.pmdviriya_287.pmdviriya_287.pmdviriya_287.pmdviriya_287.pmdviriya_287.pmdviriya_287.pmd10-4

พุทธโอวาท 3 เดือน ก่อนปรินิพพาน (287)

18.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       287
ขนาด                     12.7 x 18.5 ซม.
กระดาษ                  ปอนด์
หมึกพิมพ์                สีดำ
จำนวนหน้า             80 หน้า
ความหนากระดาษ   70 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา    18.00   บาท
พิมพ์รายชื่อ
100      ขึ้นไป ราคา    21.00   บาท
200      ขึ้นไป ราคา    20.00   บาท
300      ขึ้นไป ราคา    19.50   บาท
400      ขึ้นไป ราคา    19.00   บาท
500      ขึ้นไป ราคา    18.50   บาท
1,000   ขึ้นไป ราคา    18.00   บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน