บุญพิธี
Inside.inddInside.inddInside.inddInside.inddInside.inddInside.inddInside.inddInside.inddInside.inddInside.inddInside.inddInside.inddInside.inddInside.inddInside.inddInside.inddInside.inddInside.inddInside.indd10-4

บุญพิธี (รหัส 1174)

16.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                     1174
ขนาด                  10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ                ปอนด์
หมึกพิมพ์              สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า           144 หน้า
ความหนากระดาษ   60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ   ราคา   16.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100       ขึ้นไป   ราคา   19.00 บาท
200       ขึ้นไป   ราคา   18.00 บาท
300       ขึ้นไป   ราคา   17.00 บาท
400       ขึ้นไป   ราคา   17.00 บาท
500       ขึ้นไป   ราคา   17.00 บาท
1,000    ขึ้นไป   ราคา   16.00 บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

ทำวัตรเช้า
คำบูชาพระรัตนตรัย
ปุพพภาคนมการ
๑. พุทธาภิถุติ
๒. ธัมมาภิถุติ
๓. สังฆาภิถุติ
๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
กรวดน้ำตอนเช้า
ปัตติทานะคาถา (กรวดน้ำยาเทวะตา)
ทำวัตรเย็น
คำบูชาพระรัตนตรัย
ปุพพภาคนมการ
๑. พุทธานุสสติ
๒. พุทธาภิคีติ
๓. ธัมมานุสสติ
๔. ธัมมาภิคีติ
๕. สังฆานุสสติ
๖. สังฆาภิคีติ
อะภิณหะปัจจะเวกขณะ
กรวดน้ำตอนเย็น
อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
คำบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
ขอขมาพระรัตนตรัย
ไตรสรณคมน์
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ชัยมงคลคาถา หรือถวายพรพระ
พระคาถาชินบัญชร
กะระณียะเมตตะสุตัง
แผ่เมตตาใหญ่อย่างย่อ
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
รักลูก ลูกรัก
ชุมนุมเทวดา + คำแปล
คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช + คำแปล
คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
คาถาคำบูชาพระพุทธชินราช
คาถาค้าขายดี (ของเก่า)

คาถาบูชาดวงชะตา (เสริมดวงชะตา)
คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
พระคาถาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
คาถามหาอำนาจ (หลวงพ่อปาน)
คาถาเรียกเงิน
คาถาล้างกรรม
พระคาถาชินบัญชร ฉบับย่อ
คาถาบูชาพระปิยะมหาราช

คาถาเมตตามหานิยม
คาถาใช้ภาวนาเวลาขับรถ + แปล
คาถาบูชาพระพุทธสิงหิงค์
คาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม
คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร
คาถามหาพิทักษ์
คาถาเงินล้าน
บทสวดของครูบาชุ่ม
คาถาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ
บทสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม
คาถาบูชาพระพรหม
คาถาบูชาพระพิฆเนศวร
อุณหิสสะวิชะยะคาถา
กรวดน้ำ
การทำบุญ
– ทำบุญวันเกิด
– ทำบุญอายุ
– ทำบุญบ้าน
– กิจเบื้องต้น
– การจัดอาสนะ
– เครื่องสักการบูชา
– การโยงสายสิญจน์
– การนิมนต์พระ
– หน้าที่เจ้าภาพ
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทาน (สามัญ) + คำแปล
คำกล่าวถวายสังฆทาน (แบบใหม่) + คำแปล
คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) + คำแปล
คำถวายผ้าป่า + คำแปล
คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา + คำแปล
คำถวายกระทงสำหรับลอยประทีป + คำแปล
คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่
คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ
คำบูชาพระภูมิ
วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ