บทสวดมนต์
V-652_Page_03V-652_Page_04V-652_Page_05V-652_Page_06V-652_Page_07V-652_Page_08V-652_Page_09V-652_Page_10V-652_Page_11V-652_Page_12V-652_Page_13V-652_Page_14V-652_Page_15V-652_Page_16V-652_Page_1710-4

บทสวดมนต์และคำบูชาองค์สมเด็จ (รหัส 652)

13.00฿

รายละเอียดหนังสือ

รหัส                       652
ขนาด                    10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ                 ปอนด์
หมึกพิมพ์               สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า             80 หน้า
ความหนากระดาษ   60 แกรม

+ตัวอย่างหนังสือ+

ราคาหนังสือต่อเล่ม

ไม่พิมพ์รายชื่อ  ราคา      13.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป       ราคา       16.00 บาท
200 ขึ้นไป       ราคา       15.00 บาท
300 ขึ้นไป       ราคา       14.00 บาท
400 ขึ้นไป       ราคา       14.00 บาท
500 ขึ้นไป       ราคา       14.00 บาท
1,000 ขึ้นไป    ราคา       13.00 บาท