1167
img003img004img005img006img007img008img009img010img011img012img013img014img015img016img017img018img019img020img021img02210-4

บทสวดมนต์มงคลชีวิต (รหัส 1167)

20.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       1167
ขนาด                     14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                  กรีนรีด
หมึกพิมพ์                สีดำ
จำนวนหน้า            120 หน้า
ความหนากระดาษ    65 แกรม

+ตัวอย่างหนังสือ+

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ    ราคา       20.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป    ราคา      23.00 บาท
200        ขึ้นไป    ราคา      22.00 บาท
300        ขึ้นไป    ราคา      21.00 บาท
400        ขึ้นไป    ราคา      21.00 บาท
500        ขึ้นไป    ราคา      21.00 บาท
1,000     ขึ้นไป    ราคา      21.00 บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
อาราธนาศีล ๕
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
ศีล ๕
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
อธิษฐานอโหสิกรรม
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
พระปริตร ๑๒ ตำนาน
ชุมนุมเทวดา
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
นะมะการะสิทธิคาถา
สัมพุทเธ
นะโมการะอัฏฐะกะ
มงคลสูตร
รัตนสูตร
กรณียเมตตสูตร
ขันธปริตร
โมรปริตร
ธชัคคปริตร
อาฏานาฏิยปริตร
วัฏฏกปริตตัง
อังคุมาลปริตร
โพชฌังคปริตร
อภยปริตร
เทวตาอุยโยชนคาถา

ชยปริตร
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
วิธีสวด พระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก (ต้นฉบับเดิม)
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ๖๔
กรวดนํ้า (ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก)
การสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ
คาถาพระมหาจักรพรรดิ และวิธีการสวด
บทอาราธนาพระ
คาถาหลวงปู่ทวด
คาถาหลวงปู่ดู่
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทสวดมหาจักรพรรดิ
คำไหว้ปาระมี ๓๐ ทัศ (แบบครูบาศรีวิชัย)
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
คาถามหามนต์ บูชาพระกฤษณะ
อานิสงส์ของการสวดคาถามหาเมตตาใหญ่
สวดมนต์จะได้ผลหรือไม่ อยู่ที่ตัวเรา
ลำดับการสวดคาถามหาเมตาใหญ่
คาถามหาเมตตาใหญ่
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
๗. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๘. บทคาถามหาเมตตาใหญ่
บทกรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
บทอธิษฐานอโหสิกรรม
คำขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)
ทำสมาธิหลังสวดมนต์เพื่อแก้ไขเวรกรรม
๙. บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
๑๐. บทขออโหสิกรรม และอธิษฐานบุญ