บทสวดมนต์ประจำวัน
<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD<E0B9D7E9CDE3B9A4D8B3AAD2ADAAB9D0BAD9C3B3EC2028E1A1E9E3CAE8C3CBD1175

บทสวดมนต์ประจำวัน (รหัส 1177)

15.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                     1177
ขนาด                   10.5 x 19 ซม.
กระดาษ                ปอนด์
หมึกพิมพ์              น้ำตาล
จำนวนหน้า           112 หน้า
ความหนากระดาษ   60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ   ราคา  15.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100      ขึ้นไป    ราคา  19.00 บาท
200      ขึ้นไป    ราคา  18.00 บาท
300      ขึ้นไป    ราคา  17.00 บาท
400      ขึ้นไป    ราคา  17.00 บาท
500      ขึ้นไป    ราคา  16.00 บาท
1,000   ขึ้นไป    ราคา  16.00 บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

บูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
นมัสการพระรัตนตรัย
ไตรสรณคมน์
สมาทานศีล ๕
คาถาชุมนุมเทวดา
คำอธิษฐานอันเชิญเทวดาและขอพรพระ
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
คำขอขมาและอธิษฐานจิต
อธิษฐานอโหสิกรรม
กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร
อานิสงส์การสวดพระคาถาชินบัญชร
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
กรณียเมตตสูตร
คาถาแผ่เมตตา (กรณียเมตตาสูตร)
พระคาถายันทุน
คาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ
คาถามงคลจักรวาลทั้ง ๘ ทิศ
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
คำกรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พระอาการะวัตตาสูตร
อานิสงส์การสวดและภาวนา พระอาการะวัตตาสูตร
เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา หรือเมตตาใหญ่