1184-2
วิริยะ 1184-1 copyวิริยะ 1184-2 copyวิริยะ 1184-3 copyวิริยะ 1184-4 copyวิริยะ 1184-5 copyวิริยะ 1184-6 copyวิริยะ 1184-7 copyวิริยะ 1184-8 copyวิริยะ 1184-9 copyวิริยะ 1184-10 copyวิริยะ 1184-11 copyวิริยะ 1184-12 copyวิริยะ 1184-13 copyวิริยะ 1184-14 copyวิริยะ 1184-15 copyวิริยะ 1184-16 copyวิริยะ 1184-17 copyวิริยะ 1184-18 copyวิริยะ 1184-19 copysp

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (รหัส 1184)

11.00฿

 

 

รหัสสินค้า :            1184
ขนาด :                  14×14 ซม.
กระดาษ :               ปอนด์
หมึกพิมพ์ :             สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า :           48 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

 

 

 

ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ         11.00 บาท

พิมพ์รายชื่อ 

100    เล่มขึ้นไป      13.00 บาท
200    เล่มขึ้นไป      12.00 บาท
300    เล่มขึ้นไป      11.00 บาท
400    เล่มขึ้นไป      11.00 บาท
500    เล่มขึ้นไป      11.00 บาท
1,000  เล่มขึ้นไป     10.00 บาท
2,000 เล่มขึ้นไป        9.00 บาท