ทำวัตรเช้า-เย็น แปล
viriya_513.pmdviriya_513.pmdviriya_513.pmdviriya_513.pmdviriya_513.pmdviriya_513.pmdviriya_513.pmdviriya_513.pmdviriya_513.pmdviriya_513.pmdviriya_513.pmdviriya_513.pmdviriya_513.pmdviriya_513.pmdviriya_513.pmdviriya_513.pmdviriya_513.pmdviriya_513.pmdviriya_513.pmd10-4

ทำวัตรเช้า-เย็น แปล (รหัส 513)

14.00฿

รายละเอียดหนังสือ

รหัส                        513
ขนาด                     10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ                  ปอนด์
หมึกพิมพ์               สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า             128 หน้า
ความหนากระดาษ    60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ   ราคา    14.00    บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา    18.00    บาท
200        ขึ้นไป ราคา    17.00    บาท
300        ขึ้นไป ราคา    16.00    บาท
400        ขึ้นไป ราคา    16.00    บาท
500        ขึ้นไป ราคา    15.00    บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา    14.00    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• สวดมนต์ทำวัตรเช้า
• คำบูชาพระรัตนตรัย
• ปุพพภาคนมการ
• พุทธาภิถุติ
• ธัมมาภิถุติ
• สังฆาภิถุติ
• รตนัตตยัปปะณามคาถา
• สังเวคปริกิตตนะปาฐะ
• ปัตติทานะคาถา (กรวดนํ้ายาเทวะตา)
• สวดมนต์ทำวัตรเย็น
• บทกราบพระรัตนตรัย
• ปุพพภาคนมการ
• พุทธานุสสติ
• พุทธาภิคีติ
• ธัมมานุสสติ
• ธัมมาภิคีติ
• สังฆานุสสติ
• สังฆาภิคีติ
• กรวดนํ้าตอนเย็น (อุททิสสนาธิฏฐานคาถา)
• ธูป ๓ ดอกหมายถึง
• การจุดเทียน ๒ เล่ม
• บูชาพระรัตนรตัย
• บทกราบพระรัตนตรัย

• นมัสการ
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• คำอาราธนาศีล ๕
• ไตรสรณคมน์
• ศีล ๕
• พระพุทธคุณ, พระธรรมคุณ, พระสังฆคุณ
• ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ
• บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• บทแผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญชร
• ธรรมจักร
• บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
• ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
• คาถาบูชาพระปิยะมหาราช
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม)
• กรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม
• คาถาบูชามหาลาภ