ทำวัตรเช้า-เย็น แปล
viriya349.pmdviriya349.pmdviriya349.pmdviriya349.pmdviriya349.pmdviriya349.pmdviriya349.pmdviriya349.pmdviriya349.pmdviriya349.pmdviriya349.pmdviriya349.pmdviriya349.pmdviriya349.pmdviriya349.pmdviriya349.pmdviriya349.pmdviriya349.pmdviriya349.pmd10-4

ทำวัตรเช้า-เย็น แปล (รหัส 349)

19.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       349
ขนาด                     14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                  ปอนด์
หมึกพิมพ์                สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า             96 หน้า
ความหนากระดาษ    60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ   ราคา     19.00    บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา     22.00    บาท
200        ขึ้นไป ราคา     21.00    บาท
300        ขึ้นไป ราคา     20.00    บาท
400        ขึ้นไป ราคา     20.00    บาท
500        ขึ้นไป ราคา     20.00    บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา     19.00    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• หัวใจพระพุทธศาสนา
• คำเตือน,พึงนึกเสมอว่า
• วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ
• อายนิสงส์ของการสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น
• คำทำวัตรเช้า
• คำบูชาพระรัตนตรัย
• บทกราบพระรัตนตรัย
• ปุพพภาคนมการ
• พุทธาภิถุติ
• ธัมมาภิถุติ
• สังฆาภิถุติ
• รตนัตตยัปปณามคาถา
• สังเวคปริกิตตนปาฐะ
• คำทำวัตรเย็น
• คำบูชาพระรัตนตรัย
• บทกราบพระรัตนตรัย
• ปุพพภาคนมการ
• พุทธานุสสติ
• พุทธาภิคีติ
• ธัมมานุสสติ
• ธัมมาภิคีติ
• สังฆานุสสติ
• สังฆาภิคีติ
• วีธีสวด
• พระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา
• บทแปลพระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา
• บูชาพระรัตนตรัย
• บทกราบพระรัตนตรัย

• นมัสการ
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส (เท่าอายุบวก 1)
• วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาชินบัญชร(แปล)
• อานิสงส์ชินบัญชร
• อานุภาพแห่งพระคาถา
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม)แปล
• คำกรวดน้ำของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
• กรณียเมตตาสูตร (แปล)
• คาถาพญายม
• พระคาถาของหลวงพ่อปาน(คาถาเสริมทรัพย์)
• คาถามหาลาภ
• คาถาเงินล้าน
• คาถาบูชาเงิน
• คาถาค้าขายดี (ของเ่ก่า)
• เทวะตาอุยโยชะนะคาถา(เชิญเทวดากลับ)
• บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• บทแผ่ส่วนกุศล
• กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร