ทำวัตรเช้า-เย็น
viriya_453.pmdviriya_453.pmdviriya_453.pmdviriya_453.pmdviriya_453.pmdviriya_453.pmdviriya_453.pmdviriya_453.pmdviriya_453.pmdviriya_453.pmdviriya_453.pmdviriya_453.pmdviriya_453.pmdviriya_453.pmdviriya_453.pmdviriya_453.pmdviriya_453.pmdviriya_453.pmdviriya_453.pmd10-4

ทำวัตรเช้า-เย็น (รหัส 453)

26.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                         453
ขนาด                      14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                   กรีนรีด
หมึกพิมพ์                 สีดำ
จำนวนหน้า              128  หน้า
ความหนากระดาษ    65  แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ   ราคา     26.00   บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา     28.00   บาท
200        ขึ้นไป ราคา     27.50   บาท
300        ขึ้นไป ราคา     27.50   บาท
400        ขึ้นไป ราคา     27.50   บาท
500        ขึ้นไป ราคา     27.00   บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา     26.00   บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• ทำวัตรเช้า
• คำบูชาพระรัตนตรัย
• ปุพพะภาคะนะมะการะ
• ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
• สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
• ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
• ปัตติทานะคาถา
• ทำวัตรเย็น
• คำบูชาพระรัตนตรัย
• ปุพพะภาคะนะมะการะ
• อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี
• พรัหมะวิหาระผะระณา
• กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ
• สัพพปัตติทานะคาถา
• ชุมนุมเทวดานะมะการะสิทธิคาถา
• นะโมการะอัฏฐะกะคาถา
• มังคะละสุตตัง
• ระตะนะสุตตัง
• กะระณียะเมตตะสุตตะคาถา
• โพชฌังคะปะริตตัง
• ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
• มงคลจักรวาฬใหญ่
• อะภะยะปะริตตัง
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• พระพุทธคุณ (พาหุงมหากาฯ)
• พระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาต่างๆ
• บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร
• คาถาล้างกรรม
• บทขอขมากรรม
• กรวดน้ำ
• การทำสมาธิ