ทำวัตรเช้า - เย็น
viriya_374.pmdviriya_374.pmdviriya_374.pmdviriya_374.pmdviriya_374.pmdviriya_374.pmdviriya_374.pmdviriya_374.pmdviriya_374.pmdviriya_374.pmdviriya_374.pmdviriya_374.pmdviriya_374.pmdviriya_374.pmdviriya_374.pmdviriya_374.pmdviriya_374.pmdviriya_374.pmdviriya_374.pmd10-4

ทำวัตรเช้า – เย็น (รหัส 374)

14.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                      374
ขนาด                    10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ                 ปอนด์
หมึกพิมพ์               สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า            88 หน้า
ความหนากระดาษ   60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ    ราคา   14.00   บาท
พิมพ์รายชื่อ
100         ขึ้นไป ราคา   18.00   บาท
200         ขึ้นไป ราคา   17.00   บาท
300         ขึ้นไป ราคา   16.00   บาท
400         ขึ้นไป ราคา   15.00   บาท
500         ขึ้นไป ราคา   15.00   บาท
1,000      ขึ้นไป ราคา   14.00   บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• ทำวัตรเช้า
• คำบูชาพระรัตนตรัย
• คำกราบพระ
• ปุพพภาคนมการ
• พุทธาภิถุติ
• ธัมมาภิถุติ
• สังฆาภิถุติ
• ระตะนัตตะยัปปะณามะคะถา
• สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
• ปัตติทานะคาถา (กรวดนํ้าตอนเช้า)
• ทำวัตรเย็น
• คำบูชาพระรัตนตรัย
• คำกราบพระ
• ปุพพภาคนมการ
• พุทธานุสสะติ
• พุทธาภิคีติ
• ธัมมานุสสะติ
• ธัมมาภิคีติ
• สังฆานุสสะติ
• สังฆาภิคีติ
• อุทิสสะนาธิฏฐานะคาถา
• คำอาราธนาและคำถวายต่างๆ
• คำบูชาพระรัตนตรัย, คำกราบพระรัตนตรัย
• คำอาราธนาศีล ๕, คำอาราธนาศีล ๘
• คำสมาทานศีล
• ศีล ๕
• ศีล ๘
• คำถวายข้าวพระพุทธ, คำลาข้าวพระพุทธ
• คำถวายผ้ากฐิน, คำถวายผ้าป่า
• คำถวายผ้าอาบนํ้าฝัน (วัสสิกสาฎก)
• คำถวายสังฆทาน, คำถวายหนังสือธรรมะ
• บทแผ่ส่วนกุศล
• บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง, แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• คำอธิษบานเวลาทำบุญ
• คำอธิษฐานเมื่อจบของต่างๆ ถวายพระ
• คำกรวดนํ้า

• คาถาเงินล้าน
• พระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาชินบัญชร ฉบับย่อ
• พระคาถาชินบัญชร ฉบับไทย
• ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โศ ๘ ทิศ
• อิติปิ โส เท่าอายุ, พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
• บูชาดวงประจำวันเกิด
• คำภาวนาเวลารดนํ้าศพ
• คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม
• คาถาบูชาท่านท้าวสักกะ มหาพรหมเทวาธิราช
• คาถาบูชา มหาเทพตรีมูรติ
• คาถาบูชา พระศิวะมหาเทพ (พระอิศวร)
• คาถาบูชา พระแม่เปรพตรี ศรีมหาอุมาเทวี
• คำกล่าวถวายเครื่องบูชาพระแม่เปรพตรีฯ, พระศิวะมหาเทพ
• คำบูชาองค์พระพิฆเนศวร, คำขอพระองค์พระพิฆเนศวร
• สวดสรรเสริญองค์พระพิฆเนศวร
• คาถาบูชาพระพิฆเนศวร
• ถวายผลไม้บูชาพระพิฆเนศวร, คาถาบูชา พระขันธกุมาร
• คาถาบูชา พระนารายณ์
• บทสวดบูชาองค์พระแม่ลักษมี
• คาถาบูชาพระแม่ลักษมี (อีกแบบ)
• คาถาบูชาพระพรหม
• คาถาบูชาพระแม่สรัสวตี
• คาถาพระแม่ธรณี, คาถาบูชาท้าวเวสสุวัณ
• บูชาพระราหู
• อาหารของดำ ๘ อย่าง
• คำถวายเครื่องสังเวยพระราหู
• คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
• คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
• คาถาบูชาพระปิยะมหาราช
• กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์