ทำบุญพิชิตเคราะห์ แก้กรรม ทำได้เอง
viriya_437-1.pmdviriya_437-1.pmdviriya_437-1.pmdviriya_437-1.pmdviriya_437-1.pmdviriya_437-1.pmdviriya_437-1.pmdviriya_437-1.pmdviriya_437-1.pmdviriya_437-1.pmdviriya_437-1.pmdviriya_437-1.pmdviriya_437-1.pmdviriya_437-1.pmdviriya_437-1.pmdviriya_437-1.pmdviriya_437-1.pmdviriya_437-1.pmdviriya_437-1.pmd14

ทำบุญพิชิตเคราะห์ แก้กรรม ทำได้เอง (รหัส 437)

20.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       437
ขนาด                 14.3 x 21.0
กระดาษ                  ปอนด์
หมึกพิมพ์                 สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า             128 หน้า
ความหนากระดาษ    60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ   ราคา   20.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100       ขึ้นไป   ราคา   23.00 บาท
200       ขึ้นไป   ราคา   22.00 บาท
300       ขึ้นไป   ราคา   21.00 บาท
400       ขึ้นไป   ราคา   21.00 บาท
500       ขึ้นไป   ราคา   21.00 บาท
1,000    ขึ้นไป   ราคา   21.00 บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• อานิสงส์ของการบริจาคทาน
• อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อัน• เกี่ยวกับพระธรรมคำสอน
• คำแนะนำและข้อปฏิบัติในการสวดมนต์
• อานิสงส์ของการแจกหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน
• พิธีไหว้พระและสวดมนต์
• วิธีไหว้ ๕ ครั้ง
• คำไหว้พระ, คำไหว้เทพ
• คำอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระ
• บูชาพระรัตนตรัย, กราบพระรัตนตรัย, นมัสการ, • ขอขมาพระรัตนตรัย
• ไตรสรณคมน์, ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ, บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง, คำ• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์, บทแผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• แผ่เมตตา
• กรวดนํ้า
• วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ
• คำอธิษฐาน
• คำตั้งความปรารถนา, คำขออโหสิกรรม, คำกล่าวก่อนแจกหนังสือธรรมะ
• คำอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

• คำถวายข้าวพระพุทธ, คำลาข้าวพระพุทธ, คําถวายของใส่บาตร
• คํากรวดนํ้า แบบย่อ, คําอาราธนาศีล ๕
• คําอาราธนาพระปริตร, คําถวายสังฆทาน
• คําถวายผ้ากฐิน, คําถวายผ้าป่า
• คําภาวนาเวลารดนํ้าศพ, คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ, คำภาวนาเวลาจุดไฟเผาศพ
• คาถาบูชาดวงประจำวันเกิดทั้ง ๗ วัน
• คาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ, คาถาของหลวงพ่อปาน
• คาถาเงินล้าน, คาถามหามงคล
• กะระณียะเมตตะสุตตัง
• คาถาพระเจ้า ๕ องค์
• คาถาบูชาดวงชะตา, คาถาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ
• พระธารณปริตร
• คาถาและบทสวดมนต์พระแม่กวนอิม
• คําอธิษฐานขอพร
• คําขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)
• มงคลชีวิต ๙ ประการ
• กตัญญู, พุทธโอวาท ก่อนปรินิพพาน
• ธรรมโอสถ
• พระพุทธองค์ตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่า
• พระโอวาทของท่านอรหันต์จี้กง
• ธรรมะหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
• ๑๐ ข้อที่ต้องทำ
• อานิสงส์ของการสวดมนต์
• ตัวอย่างผู้ที่ได้รับอานิสงส์จากการสวดมนต์