พาหุง ชินบัญชร ยอดพระกัณฑ์ ธัมมะจัก อาการวัตตาสูตร ธารณปริตร อานิสงส์การแผ่เมตตา
viriya 439.pmdviriya 439.pmdviriya 439.pmdviriya 439.pmdviriya 439.pmdviriya 439.pmdviriya 439.pmdviriya 439.pmdviriya 439.pmdviriya 439.pmdviriya 439.pmdviriya 439.pmdviriya 439.pmdviriya 439.pmdviriya 439.pmdviriya 439.pmdviriya 439.pmdviriya 439.pmdviriya 439.pmd10-4

ชินบัญชร ยอดพระกัณฑ์ ธัมมะจัก อาการวัตตาสูตร ฯ (รหัส 439)

21.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       439
ขนาด                     14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                  ปอนด์
หมึกพิมพ์                สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า             128 หน้า
ความหนากระดาษ    60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ   ราคา     21.00    บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา     24.00    บาท
200        ขึ้นไป ราคา     23.00    บาท
300        ขึ้นไป ราคา     22.00    บาท
400        ขึ้นไป ราคา     22.00    บาท
500        ขึ้นไป ราคา     22.00    บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา     21.00    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• อานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์
• อานิสงส์การแผ่เมตตา
• สัจจะอภิษฐาน
• ทำบุญง่ายๆ ตามภาษาคน (ไม่ค่อย) มีเวลา
• วิธีสวด, บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย, นมัสการ
• คำขอขมาพระรัตนตรัย
• ไตรสรณคมน์, ศีล ๕
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
• มหาการุณิโก
• อิติปิ โส เท่าอายุ, แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม, แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล, กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• พระอาการวัตตาสูต
• ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
• พระคาถาธารณปริตร
• คำแปลพระคาถาธารณปริตร
• ความเป็นมาของพระคาถาธารณปริตร
• คำนมัสการพระบรมธาตุ
• พระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
• คาถาบูชาพระพุทธชินราช, พระคาถาหลวงพ่อพุทธโสธร
• คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม
• คำอาราธนาพระสีวลี
• คาถาเมตตามหานิยม
• กราบนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
• คาถาบูชา พระศิวะ
• คาถาบูชา พระพิฆเนศวร
• คาถาบูชา พระแม่ลักษมี
• คาถาบูชา พระแม่สุรัสวดี
• คาถาบูชา พระขันทกุมาร
• คาถาบูชา พระแม่ธรณี
• คาถาบูชา พระราหู
• คาถาบูชา พระนเรศวร
• คาถาบูชา พระเจ้าตากสินมหาราช

• คำถวายของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
• คาถาบูชาพระปิยมหาราช
• คาถาหลวงปู่คำพันธ์
• คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
• คาถาบูชาพระสังกัจจายน์
• คาถาบูชาท้าวเวสสุวัณ
• คาถาบูชาพญายม
• คาถาอาราธนาพระเครื่อง
• คำอธิษฐานปล่อยสัตว์
• คำอธิษฐานเวลาทำบุญ
• คำถวาย ธูป เทียน ดอกไม้
• คำถวายเงินทำบุญ
• คำอธิษฐานเมื่อจบของต่างๆ ถวายพระ
• คำถวายข้าวพระพุทธ
• คำลาข้าวพระพุทธ
• คำถวายข้าวใส่บาตร
• คำถวายของใส่บาตร
• คำถวายผ้าป่า
• คำถวายสังฆทาน
• คำอาราธนาธรรม
• คำกรวดน้ำ
• คำอาราธนาศีล ๕
• คำอาราธนาพระปริตร
• คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
• คำถวายผ้ากฐิน
• คำหลั่งน้ำถวายพระภูมิ
• คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
• คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพให้พระบังสุกุล
• คำภาวนาเวลาเผาศพ, คาถาใช้ภาวนาก่อนขับรถ
• คำอธิษฐาน, คำอุทิศและขอขมาจิต
• คำขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)
• คำอธิษฐานขอพร
• กตัญญู
• คำถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• พระคาถาเมตตาหลวง
• อานิสงส์พระคาถาเมตตาหลวง