๑๘ วิธี คู่มือสุขภาพ
ÇÔÃÔÂÐ_1001.inddÇÔÃÔÂÐ_1001.inddÇÔÃÔÂÐ_1001.inddÇÔÃÔÂÐ_1001.inddÇÔÃÔÂÐ_1001.inddÇÔÃÔÂÐ_1001.inddÇÔÃÔÂÐ_1001.inddÇÔÃÔÂÐ_1001.inddÇÔÃÔÂÐ_1001.inddÇÔÃÔÂÐ_1001.inddÇÔÃÔÂÐ_1001.inddÇÔÃÔÂÐ_1001.inddÇÔÃÔÂÐ_1001.inddÇÔÃÔÂÐ_1001.inddÇÔÃÔÂÐ_1001.inddÇÔÃÔÂÐ_1001.inddÇÔÃÔÂÐ_1001.inddÇÔÃÔÂÐ_1001.inddÇÔÃÔÂÐ_1001.indd10-4

๑๘ วิธี คู่มือสุขภาพ (รหัส 1001)

21.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                      1001
ขนาด                    14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                 ปอนด์
หมึกพิมพ์               สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า             96 หน้า
ความหนากระดาษ    60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ  ราคา      21.00     บาท
พิมพ์รายชื่อ
100       ขึ้นไป ราคา       24.00    บาท
200       ขึ้นไป ราคา       23.00    บาท
300       ขึ้นไป ราคา       22.00    บาท
400       ขึ้นไป ราคา       22.00    บาท
500       ขึ้นไป ราคา       22.00    บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา      21.00    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• ๑๘ วิธีสุขภาพดี
• ไม่ขับถ่ายตอนเช้าจะเกิดอะไรขึ้น
• ความสำคัญของอาหารมื้อเช้า
• สาเหตุที่เลือดไปเลี้ย่ งสมองได้น้อย
• สมองเสื่อม
• โรคตับ
• โรคปวดเข่า ๔ ด้าน
• โรคมะเร็ง
• มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
• มะเร็งปากมดลูก
• มะเร็งตับ
• มะเร็งทางเดินอาหาร
• โรคปวดหลังป้องกันได้ไม่ยาก
• โรคเบาหวาน
• โรคความดันโลหิตสูง
• โรคหัวใจ
• บทสวดมนต์ไหว้พระ
• คำไหว้พระ
• คำไหว้เทพ
• ชุมนุมเทวดา
• คำอธิษฐาน
• อัญเชิญเทวดาและขอพรพระ
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย..
• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า
• ไตรสรณคมน์
• สมาทานศีล ๕
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
• คำถวายทานต่างๆ
• คาถามหาลาภ
• คาถาเงินล้าน
• คาถาเสริมทรัพย์
• คาถาค้าขายดี
• พระคาถาหลวงปู่โอภาสี
• พระคาถาหลวงปู่ศุข
• พระคาถาหลวงพ่อบ้านแหลม
• พระคาถาบูชาเทพยดานพเคราะห์
• พระคาถาอิติปิโส ๘ ทิศ
• พระคาถาหลวงพ่อสด วัดปากนํ้า
• คำอาราธนาพระสีวลี
• พระคาถามงกุฏพระเจ้า
• คาถาใช้ภาวนาก่อนขับรถ
• คาถาอาราธนาพระเครื่อง
• คาถาบูชาพระพรหม
• คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
• โพชฌงค์ ๗
• ป้องกันภัย
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• คำกรวดนํ้า
• ของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• บทสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม