แม่พระในบ้าน
img001img002img003img004img005img006img007img008img009img010img011img012img013img014img015img016img017img018img019sp

แม่พระในบ้าน (รหัส P002)

13.00฿

รายละเอียดหนังสือ

รหัส                       P002
ขนาด                     12.5X 18.5ซม.
กระดาษ                  ปอนด์สีขาว
หมึกพิมพ์                 สีดำ
จำนวนหน้า              40 หน้า
ความหนากระดาษ     65 แกรม
การเข้าเล่ม              เย็บกลาง

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม

ไม่พิมพ์รายชื่อ       13 บาท
พิมพ์รายชื่อ   
100 เล่ม ขึ้นไป         15 บาท
300 เล่ม ขึ้นไป         14 บาท
500 เล่ม ขึ้นไป         13 บาท
1,000 เล่ม  ขึ้นไป     12 บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

ความหมายของคำว่า “แม่”
แม่มีความรักที่บริสุทธิ์
คนที่เลี้ยงเรานั้นแหละคือแม่
ความหวังของแม่
คุณธรรมของแม่
ความชื่นใจของแม่จากลูก
“แม่” คือเทวดา และร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก
ความเคารพต่อบิดา – มารดา
พ่อ-แม่ เป็นพระในบ้าน
พ่อ-แม่คือครูคนแรกของเรา
หน้าที่พ่อ-แม่
แม่คือกำลังใจของลูก
ชื่นอกชื่นใจเมื่ออยู่ใกล้แม่
ดวงหน้าของแม่ที่ให้ความสุขสดชื่น

แผ่นดินคือแม่ของเรา
การจากไปเป็นเรื่องธรรมดา
ความเป็นห่วงเป็นใยของแม่
น้ำใจแท้ ๆ ของแม่
ความรักของแม่
การตอบแทนพระคุณแม่
การเลี้ยงกายและเลี้ยงใจ
เลี้ยงใจคือทำให้ท่านสบายใจ
พระที่บ้าน
เชื่อฟังพ่อแม่คือการเลี้ยงใจ
ความรักแม่ของลูกกตัญญู
เชิญคุณธรรมของแม่มาไว้ในตัวเรา
เอาความดีทั้งหลายมาไว้ที่ใจของเรา
วิธีใช้หนี้พ่อแม่