แผ่นพับสวดมนต์ รหัส 852
12345678911121314

แผ่นพับสวดมนต์ (รหัส 852)

8.00฿

รายละเอียดหนังสือ

รหัส                          852
ขนาด                        8.5 x 15 ซม.
กระดาษ                    อาร์ตการ์ด
หมึกพิมพ์                  สีน้ำตาล
จำนวนหน้า               14 หน้า
ความหนากระดาษ     230 แกรม
การพิมพ์                  พิมพ์หน้าหลัง

เมื่อกางออกจะมีขนาด 59.5 X 15 ซม.

หมายเหตุ : แผ่นพับจะใส่ชื่อไม่ได้

+ ตัวอย่างแผ่นพับ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
100     ขึ้นไป ราคา   8 บาท
200     ขึ้นไป ราคา   8 บาท
300     ขึ้นไป ราคา   7 บาท
400     ขึ้นไป ราคา   7 บาท
500     ขึ้นไป ราคา   7 บาท
1,000  ขึ้นไป ราคา   7 บาท