แผ่นพับสวดมนต์ รหัส 1178
123456789101112131415161718

แผ่นพับสวดมนต์ (รหัส 1178)

8.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                            1178
ขนาด                          7.5 X 12.5 ซม.
กระดาษ                       อาร์ตการ์ด
หมึกพิมพ์                     สีน้ำตาล
จำนวนหน้า                  18 หน้า
ความหนากระดาษ         230 แกรม
การพิมพ์                      พิมพ์หน้าหลัง

ราคาหนังสือต่อเล่ม
100     ขึ้นไป ราคา   8 บาท
200     ขึ้นไป ราคา   8 บาท
300     ขึ้นไป ราคา   8 บาท
400     ขึ้นไป ราคา   7 บาท
500     ขึ้นไป ราคา   7 บาท
1,000  ขึ้นไป ราคา   7 บาท

เมื่อกางออกจะมีขนาด 93.6 X 14.3 ซม.

หมายเหตุ : แผ่นพับจะใส่ชื่อไม่ได้

+ ตัวอย่างแผ่นพับ +