อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม
??€?????????????????????.pmd??€?????????????????????.pmd??€?????????????????????.pmd??€?????????????????????.pmd??€?????????????????????.pmd??€?????????????????????.pmd??€?????????????????????.pmd??€?????????????????????.pmd??€?????????????????????.pmd??€?????????????????????.pmd??€?????????????????????.pmd??€?????????????????????.pmd??€?????????????????????.pmd??€?????????????????????.pmd??€?????????????????????.pmd??€?????????????????????.pmd??€?????????????????????.pmd??€?????????????????????.pmd??€?????????????????????.pmd10-4

อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม (รหัส 264)

24.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                      264
ขนาด                    14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                 กรีนรีด
หมึกพิมพ์                สีดำ
จำนวนหน้า             112 หน้า
ความหนากระดาษ    65 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา    24.00   บาท
พิมพ์รายชื่อ
100      ขึ้นไป ราคา    27.00   บาท
200      ขึ้นไป ราคา    26.00   บาท
300      ขึ้นไป ราคา    25.00   บาท
400      ขึ้นไป ราคา    24.50   บาท
500      ขึ้นไป ราคา    24.50   บาท
1,000   ขึ้นไป ราคา    24.00   บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม
• ความน่าพิศวงของกรรม
• ทำกรรมดี ย่อมเกิดผลดี
• พึงประกอบกรรมดี อันเป็นเหตุดี
• มืองแห่งบุญ มือแห่งบาป
• ทุกชีวิตล้วนอยู่ในอุ้งมือกรรม
• สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม