อานุภาพพระกรรมฐาน ยุติผลกรรมในอดีตชาติ-ปัจจุบันชาติ

อานุภาพพระกรรมฐาน ยุติผลกรรมฯ (รหัส 1127)

23.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                      1127
ขนาด                    14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                 กรีนรีด
หมึกพิมพ์                น้ำตาล/ส้ม
จำนวนหน้า             96 หน้า
ความหนากระดาษ    65 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ  ราคา     23.00    บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา     27.00   บาท
200        ขึ้นไป ราคา     25.00   บาท
300        ขึ้นไป ราคา     25.00   บาท
400        ขึ้นไป ราคา     25.00   บาท
500        ขึ้นไป ราคา     24.00   บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา     23.00   บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• อานุภาพพระกรรมฐาน
• ชีวิตใหม่หลังการปฏิบัติธรรม
• วิปัสสนากรรมฐานกับการเยือนอีกครั้งของมะเร็งร้าย
• ศัลยกรรม กรรมฐาน
• บารมีหลวงพ่อและพระกรรมฐานศักดิ์สิทธิ์จริง
• วิปัสสนากรรมฐาน
๑. วิปัสสนากรรมฐาน กล่าวทั่วไป
๒. การละปลิโพธ
๓. ประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
๔. หลักพระพุทธศาสนา
๕. วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
๖. สติปัฏฐาน ๔
• ความรู้ทั่วไปจากพระไตรปิฎก
๑. เกาะชายสังฆาฏิพระพุทธเจ้า ยังไม่ชื่อว่าอยู่ใกล้
๒. สกุลที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่
๓. ผู้ตกนรก
๔. ฤกษ์งามยามดี
๕. การค้าขาย ๕ อย่างที่อุบาสกอุบาสิกาไม่ควรทำ
๖. บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
๗. บุญ และบาป
๘. ลักษณะของบุญ
๙. ลักษณะของบาป
๑๐. สวรรค์ นรก อยู่ที่ไหน
๑๑. ลำดับการบำเพ็ญบุญกุศลมากน้อยต่างกัน

• บทสวดมนต์
• บทสวดมนต์ไหว้พระ
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า
• ไตรสรณคมน์ ๗๓
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากา ฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
• พระคาถาชินบัญชร
• กะระณียะเมตตะสุตตัง (ย่อ)
• คาถาบูชาพระแม่ธรณี