P021
img001img002img003img004img005img006img007img008img009img010img011img012img013img014img015img016img017img018img019sp

ยอดบทสวดมนต์ แห่งความสุข ความเจริญ (รหัส P021)

17.00฿

รายละเอียดหนังสือ

รหัส                       P021
ขนาด                     12.5X18.5
กระดาษ                  ปอนด์สีขาว
หมึกพิมพ์                สีดำ
จำนวนหน้า              100 หน้า
ความหนากระดาษ     65 แกรม
การเข้าเล่ม              เย็บกลาง

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม

ไม่พิมพ์รายชื่อ          17 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป            19 บาท
300 เล่ม ขึ้นไป            18 บาท
500 เล่ม ขึ้นไป            17 บาท
1,000 เล่ม  ขึ้นไป        16 บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

 • อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
 • พุทธคุณกับชาวคริสต์
 • เมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์
 • สัญลักษณ์ใช้เตือนสิต
 • วิธีสวด
 • บูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • นมัสการพระรัตนตรัย
 • ขอขมาพระรัตนตรัย
 • ไตรสรณคมน์
 • ถวายพรพร
 • ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • อิติปิโส เท่าอายุ
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • แผ่เมตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 • วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • พิธีไหว้พระ และสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • ธูป ๓ ดอกหมายถึง
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกฉบับเดิม
 • วิปัสสิต
 • คำกรวดน้ำของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • บทสวดบูชาพระแม่กวนอิม
 • คำอธิฐาน ๑๐ ประการ
 • ศาสนพิธีบางบท
 • อาราธนาศีล ๕
 • อาราธนาพระปริตร (พระสวดมนต์)
 • กฐิน
 • คำถวายกฐิน
 • คำแปล
 • คำถวายผ้าป่า
 • คำแปล
 • คำถวายสังฆทาน
 • คำแปล
 • ถ้าถวายหลังจากพระฉันเพลแล้วให้ใช้ดังนี้
 • วิธีทำสมาธิแบบง่าย ๆ
 • พุทธทาสคำสอน ขอให้สนใจในเรื่องธรรมทาน