อภิมหามงคลคาถา
V-222_Page_001V-222_Page_003V-222_Page_004V-222_Page_005V-222_Page_006V-222_Page_007V-222_Page_008V-222_Page_009V-222_Page_010V-222_Page_011V-222_Page_012V-222_Page_013V-222_Page_014V-222_Page_015V-222_Page_016V-222_Page_017V-222_Page_018V-222_Page_019V-222_Page_02010-4

อภิมหามงคลคาถา (รหัส 222)

20.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       222
ขนาด                     14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                  ปอนด์
หมึกพิมพ์                สีดำ
จำนวนหน้า             104 หน้า
ความหนากระดาษ    60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม

ไม่พิมพ์รายชื่อ  ราคา     20.00   บาท
พิมพ์รายชื่อ
100       ขึ้นไป ราคา     22.00   บาท
200       ขึ้นไป ราคา     21.00   บาท
300       ขึ้นไป ราคา     20.50   บาท
400       ขึ้นไป ราคา     20.50   บาท
500       ขึ้นไป ราคา     20.50   บาท
1,000    ขึ้นไป ราคา     20.50   บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• ความสําคัญของผู้บําเพ็ญศีล กับการบําเพ็ญทาน
• คําบูชาพระรัตนตรัย, บทกราบพระรัตนตรัย, คําอาราธนาศีล ๕
• นมัสการพระรัตนตรัย, ไตรสรณคมน์
• คำสมาทานศีล ๕
• ชุมนุมเทวดา
• นะมะการะสิทธิคาถา
• นะมะการะสิทธิคาถา (สำหรับฆราวาส)
• นะโมการะอัฏฐะกะ
• บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร, • ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
• มังคะละสุตตัง
• ระตะนะสุตตัง
• กะระณียะเมตตะสุตตัง
• ขันธะปะริตตะคาถา
• วัฏฏะกะปะริตตัง
• อาฏานาฏิยะปะริตตัง
• อังคุลิมาละปะริตตัง
• โพชฌังคะปะริตตัง
• อะภะยะปะริตตัง
• มงคลจักรวาฬใหญ่
• เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
• มงคลจักรวาฬน้อย (ย่อ)
• ชะยะปะริตตัง
• บทสวดมนต์ถวายพรพระ (พาหุงมหากา)

• พุทธคุณ, ธรรมคุณ
• สังฆคุณ, ชัยมงคลคาถา (ถวายพรพระ)
• มหาการุณิโก
• อิติปิ โสเท่าอายุ
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• อุทิศส่วนกุศล
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม)
วิปัสสิต
• เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)
• บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล (เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา)
• การชําระหนี้สงฆ์
• พิธีกรรมชําระหนี้สงฆ์, ขอขมาพระรัตนตรัยและสถานที่
• ขอขมาพระสงฆ์, ชําระหนี้สงฆ์
• กรวดนํ้าอุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตา
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม, คำอธิษฐาน
• คติธรรมจากหลวงพ่อ
• เรื่องการรักษาตนให้เป็นปกติ
• ทางชีวิตที่ปลอดภัย
• การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
• พรธรรมนำชีวิต
• เวลาที่เหลืออยู่
• ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว