หนัสืออินตก
viriya_1165.inddviriya_1165.inddviriya_1165.inddviriya_1165.inddviriya_1165.inddviriya_1165.inddviriya_1165.inddviriya_1165.inddviriya_1165.inddviriya_1165.inddviriya_1165.inddviriya_1165.inddviriya_1165.inddviriya_1165.indd10-4

หนังสืออินตก (รหัส 1165)

15.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                        1165
ขนาด                      12.7 x 18.5 ซม.
กระดาษ                   ปอนด์
หมึกพิมพ์                 สีดำ
จำนวนหน้า              72 หน้า
ความหนากระดาษ    60 แกรม

+ตัวอย่งหนังสือ+

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ     ราคา    15.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100       ขึ้นไป     ราคา    17.00 บาท
200       ขึ้นไป     ราคา    16.00 บาท
300       ขึ้นไป     ราคา    15.00 บาท
400       ขึ้นไป     ราคา    15.00 บาท
500       ขึ้นไป     ราคา    15.00 บาท
1,000    ขึ้นไป     ราคา    14.00 บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

สัจธรรมคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระศรีอาริยเมตไตรย
ค้นพบ “หนังสืออินตก-เทพทำนาย” โดยย่อ
พระพุทธเจ้าทรงทำนาย
คำทำนายของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
วิธีการทำบุญให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
การใช้บุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน
คาถาบริกรรมและปฏิบัติเพื่อปลดหนี้ต่อเจ้ากรรมนายเวร
โอวาทธรรม “คัมภีร์กัปป์สุดท้าย”
องค์พระศรีอาริยเมตไตรยจะปรากฏ
คำอธิบายศัพท์
หลักแห่งการบำเพ็ญธรรม ๑๐ ประการ
พระคาถามหาศักดิ์สิทธิ์ของพระมหาฤาษีบรมครูปฐมนวโกฏิ
อานิสงส์ ๓๕ ข้อ ที่ได้จากการสวดพระคาถา
อานิสงส์จากการพิมพ์หนังสือธรรมะ
กฎแห่งกรรม
รวยหรือจนอยู่ที่ตน
กรรมกำหนด
พึงทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้อนาคตต้องเป็นทุกข์
ความตาย
แล้วเมื่อออกจากร่าง วิญญาณจะไปที่ไหนล่ะ?
เรามาดูปรากฏการณ์ ๔๙ วัน ชีวิตหลังความตาย
คำเตือน
คำแผ่บารมีส่วนกุศลมหาอธิษฐาน
บุญเราไม่เคยสร้าง…ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า