สร้างกุศลให้ชีวิต จิตอิ่มบุญ
img002img003img004img005img006img007img008img009img010img011img012img013img014img015img016img017img018img019img02010-4

สร้างกุศลให้ชีวิต จิตอิ่มบุญ (รหัส 1141)

24.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                     1141
ขนาด                   18.5 x 26.0
กระดาษ                กรีนรีด
หมึกพิมพ์               ดำ
จำนวนหน้า            96 หน้า
ความหนากระดาษ   65 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ  ราคา    24.00   บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา    26.00   บาท
200        ขึ้นไป ราคา    25.50   บาท
300        ขึ้นไป ราคา    25.50   บาท
400        ขึ้นไป ราคา    25.00   บาท
500        ขึ้นไป ราคา    25.00   บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา    25.00   บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• ทำวัตรเช้า แปล
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำกราบพระรัตนตรัย
ปุพพะภาคะนะมะการ
พุทธาภิถุติ
ธัมมาภิถุติ
สังฆาภิถุติ
ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
ปัตติทานะคาถา (กรวดนํ้าตอนเช้า)

• ทำวัตรเย็น แปล
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำกราบพระรัตนตรัย
ปุพพะภาคะนะมะการ
พุทธานุสสะติ
พุทธาภิคีติ
ธัมมานุสสะติ
ธัมมาภิคีติ
สังฆานุสสะติ
สังฆาภิคีติ
อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (กรวดนํ้าตอนเย็น)

• บทสวดมนต์
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า
• ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติิปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
• วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาชินบัญชร
• บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
• ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
• มงคลจักรวาลใหญ่
• พิธีไหว้พระและสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• คำกรวดนํ้า (ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก)
• บารมี ๓๐ ทัศ (แบบครูบาศรีวิชัย)
• เมตตาพรหมะวิหาระภาวะนา
• กะระณียะเมตตะสุตตัง
• คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์
• คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร