พุทธทำนาย + ความตาย
ÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmdÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmdÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmdÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmdÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmdÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmdÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmdÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmdÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmdÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmdÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmdÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmdÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmdÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmdÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmdÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmdÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmdÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmdÇÔÃÔÂÐ 784-Test.pmd10-4

พุทธทำนาย + ความตาย (รหัส 784)

10.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                        784
ขนาด                     10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ                  ปอนด์
หมึกพิมพ์                สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า             48 หน้า
ความหนากระดาษ    70 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ     ราคา    10.00    บาท
พิมพ์รายชื่อ
100          ขึ้นไป ราคา     13.00    บาท
200          ขึ้นไป ราคา     12.00    บาท
300          ขึ้นไป ราคา     11.50    บาท
400          ขึ้นไป ราคา     11.00    บาท
500          ขึ้นไป ราคา     10.50    บาท
1,000       ขึ้นไป ราคา     10.50    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• ค้นพบ “หนังสืออินตก-เทพทำนาย”
• พระพุทธเจ้าทำนาย
• คำทำนายสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี)
• พระคาถาบูชาพ่อ ร.๕
• การใช้บุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน
• คาถาบริกรรมและปฏิบัติ
• เพื่อปลดหนี้ต่อเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติ
• ความตาย
• แล้วเมื่ออกจากร่าง วิญญาณจะไปที่ไหนล่ะ
• ภาพขุมนรก