img001img002img003img004img005img006img007img008img009img010img011img012img013img014img015img016img017img018img01910-4

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส (รหัส 1162)

14.00฿

รายละเอียดหนังสือ

รหัส                        1162
ขนาด                      14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                   ปอนด์
หมึกพิมพ์                 สีดำ
จำนวนหน้า               48 หน้า
ความหนากระดาษ     70 แกรม

+ตัวอย่างหนังสือ+

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ      ราคา      14.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป     ราคา      17.00 บาท
200        ขึ้นไป     ราคา      16.00 บาท
300        ขึ้นไป     ราคา      15.00 บาท
400        ขึ้นไป     ราคา      15.00 บาท
500        ขึ้นไป     ราคา      15.00 บาท
1,000     ขึ้นไป     ราคา      14.00 บาท