พระคาถา "แก้จน"
วิริยะ 1158.inddวิริยะ 1158.inddวิริยะ 1158.inddวิริยะ 1158.inddวิริยะ 1158.inddวิริยะ 1158.inddวิริยะ 1158.inddวิริยะ 1158.inddวิริยะ 1158.inddวิริยะ 1158.inddวิริยะ 1158.inddวิริยะ 1158.inddวิริยะ 1158.inddวิริยะ 1158.inddวิริยะ 1158.inddวิริยะ 1158.inddวิริยะ 1158.inddวิริยะ 1158.inddวิริยะ 1158.indd10-4

พระคาถา “แก้จน” (รหัส 1158)

12.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                        1158
ขนาด                      12.7 x 18.5 ซม.
กระดาษ                   กรีนรีด
หมึกพิมพ์                 สีดำ
จำนวนหน้า               32
ความหนากระดาษ     65 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ  ราคา     12.00     บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา     15.00    บาท
200        ขึ้นไป ราคา     14.00    บาท
300        ขึ้นไป ราคา     13.00    บาท
400        ขึ้นไป ราคา     13.00    บาท
500        ขึ้นไป ราคา     13.00    บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา     12.00    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

คาถาเงินล้าน
คำอธิบาย
คาถาเงินล้านแก้กฎแห่งกรรม
คาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์
หลักการปฏิบัติ
อาการและอานิสงส์ของสมาธิ
สมาธิ
เรื่อง.. คาถาวิระทะโย
เมื่อสวดพระคาถาเสร็จแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานกล่าวดังนี้
คำอุทิศ