1166
viriya_1166.inddviriya_1166.inddviriya_1166.inddviriya_1166.inddviriya_1166.inddviriya_1166.inddviriya_1166.inddviriya_1166.inddviriya_1166.inddviriya_1166.inddviriya_1166.inddviriya_1166.inddviriya_1166.inddviriya_1166.inddviriya_1166.inddviriya_1166.inddviriya_1166.inddviriya_1166.inddviriya_1166.indd10-4

บทสวดมนต์ (รหัส 1166)

13.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                      1166
ขนาด                    10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ                 ปอนด์
หมึกพิมพ์               สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า             96 หน้า
ความหนากระดาษ   60 แกรม

+ตัวอย่างหนังสือ+

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ      ราคา   13.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป     ราคา   17.00 บาท
200        ขึ้นไป     ราคา   16.00 บาท
300        ขึ้นไป     ราคา   15.00 บาท
400        ขึ้นไป     ราคา   15.00 บาท
500        ขึ้นไป     ราคา   14.00 บาท
1,000     ขึ้นไป     ราคา   13.00 บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

บูชาพระรัตนตรัย
นมัสการพระรัตนตรัย
อาราธนาศีล ๕
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
ศีล ๕
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติป โส เทาอายุบวกด้วย ๑
พระคาถาชินบัญชร
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ธรรมจักร)
อัญเชิญชุมนุมเทวดา
เมตตาพรหมะวิหารภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
แผเมตตาแกตนเอง
อธิษฐานอโหสิกรรม
แผเมตตาใหสรรพสัตว
แผสวนกุศล
กรวดนํ้าใหเจากรรมนายเวร
บทกรวดนํ้าใหญ่
คำอธิษฐานให้ตนเอง
คำอธิษฐานตอนเทนํ้า
คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์
อธิษฐาน
คาถาหลวงปู่โอภาสี
คาถาพระเจ้าสิบชาติ
คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด
คาถาเงินล้าน
คำสมาทานขอพระกรรมฐาน
บูชาพระ
นั่งสมาธิ