1164
img001img002img003img004img005img006img007img008img009img010img011img012img013img014img015img016img017img018img01910-4

บทสวดมนต์ (รหัส 1164)

13.00฿

รายละเอียดหนังสือ

รหัส                     1164
ขนาด                   10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ                ปอนด์
หมึกพิมพ์              สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า            120 หน้า
ความหนากระดาษ   60 แกรม

+ตัวอย่างหนังสือ+

ราคาหนังสือต่อเล่ม

ไม่พิมพ์รายชื่อ    ราคา   13.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100       ขึ้นไป   ราคา   17.00 บาท
200       ขึ้นไป   ราคา   16.00 บาท
300       ขึ้นไป   ราคา   15.00 บาท
400       ขึ้นไป   ราคา   15.00 บาท
500       ขึ้นไป   ราคา   14.00 บาท
1,000    ขึ้นไป   ราคา   13.00 บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

คติธรรมคำสอน ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
บูชาพระรัตนตรัย, บทกราบพระรัตนตรัย
นมัสการพระรัตนตรัย, ขอขมาพระรัตนตรัย
ไตรสรณคมน์
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุ
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
คำอธิษฐานอโหสิกรรม
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
วิธีสวด พระคาถาชินบัญชร
คาถาชินบัญชร (ย่อ)
พระคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม)
คำกรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
คำกรวดนํ้าอย่างย่อ
บทกรวดนํ้า
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
กรณียเมตตสูตร (บทเมตตัญจะ)
บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง, กะระณียะเมตตะสุตตัง
คาถาแผ่เมตตา (กรณียเมตตาสูตร) แบบย่อ
คำขอขมาและอธิษฐานจิต
คาถาเงินล้าน
คาถามหาลาภ, คาถาบูชาพระปิยะมหาราช

คาถาค้าขายดี (ของเก่า), คาถาเมตตามหานิยม
คำอาราธนาพระสีวลี
คาถาใช้ภาวนาเวลาขับรถ
คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
คาถาบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์โต
คาถาบูชาหลวงพ่อวัดปากนํ้า
คาถาหลวงปู่ทวด (เหยียบนํ้าทะเลจืด)
คาถาหลวงปู่มั่น
พระคาถาที่พญานกยูงทองได้สวดท่องทุกเช้าและคํ่า
คาถามหาอำนาจของหลวงพ่อปาน
คาถาเรียกทรัพย์หลวงพ่อปาน
คำกรวดนํ้า
คำปรารถนามาถึงซึ่งนิพพานทั้งหญิงและชาย
คาถาหลวงปู่สรวง
บทสวดบูชาพระอุปคุต
บทสวดสักกัตวา
บทสวดมหาจักรพรรดิ
คาถาเจริญคุณ
คาถายันทุน
คาถาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาเหล็กไหล
วิธีบูชาองค์พญาครุฑอย่างถูกต้อง
คาถาบูชาพญานาค
บทสวดเทพเจ้ากวนอู
คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม
บทสวดมนต์ง่ายๆ สำหรับบูชาพระพิฆเนศ