บทสวดมนต์ มหามงคลคาถา
viriya 1222.inddviriya 1222.inddviriya 1222.inddviriya 1222.inddviriya 1222.inddviriya 1222.inddviriya 1222.inddviriya 1222.inddviriya 1222.inddviriya 1222.inddviriya 1222.inddviriya 1222.inddviriya 1222.inddviriya 1222.inddviriya 1222.inddviriya 1222.inddviriya 1222.inddviriya 1222.inddviriya 1222.indd10-4

บทสวดมนต์ มหามงคลคาถา (รหัส 1222)

19.00฿

รายละเอียดหนังสือ

รหัส                        1222
ขนาด                      14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                   กรีนรีด
หมึกพิมพ์                 สีดำ
จำนวนหน้า               96 หน้า
ความหนากระดาษ     65 แกรม

+คลิ๊กชมตัวอย่างหนังสือ+

ราคาหนังสือต่อเล่ม

ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา   19.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100      ขึ้นไป ราคา    22.00 บาท
200      ขึ้นไป ราคา    21.00 บาท
300      ขึ้นไป ราคา    20.00 บาท
400      ขึ้นไป ราคา    20.00 บาท
500      ขึ้นไป ราคา    20.00 บาท
1,000   ขึ้นไป ราคา    19.00 บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

คำบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
คำสมาทานศีล ๕
คำอาราธนาพระปริตร
ชุมนุมเทวดา
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
นะมะการะสิทธิคาถา
สัมพุทเธ
นะโมการะอัฏฐะกะ
บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
มังคะละสุตตัง
ระตะนะสุตตัง
กะระณียะเมตตะสุตตัง
ขันธะปะริตตะคาถา
วัฏฏะกะปะริตตัง
อาฏานาฏิยะปะริตตัง
อังคุลิมาละปะริตตัง
โพชฌังคะปะริตตัง

อะภะยะปะริตตัง
อาฏานาฏิยะปะริตตัง
มงคลจักรวาฬใหญ่

บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล
เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
มหาการุณิโก
คาถามงคลจักรวาลทั้ง ๘ ทิศ
คาถาโพธิบาท
บารมี ๓๐ ทัศ
ฉัททันตะปะริตตัง
โมรปริตร
คาถาที่หลวงพ่อจรัญ เมตตามอบให้ลูกศิษย์ในวาระต่างๆ
พระคาถา อิติปิโส รัตนมาลา
การชำระหนี้สงฆ์, พิธีกรรมชำระหนี้สงฆ์
คำถวายสังฆทาน, คำถวายทานต่างๆ
บทสวดมนต์ที่ใช้สวดประจำวัด
พระธรรมคำสอนของพระธรรมสิงหบุราจารย์
(หลวงพ่อจรัญ ฐฺิตธมฺโม)