1181-2
<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92<E0B9D7E9CDE3B920BBC3D1BA20343820CBB9E9D22028E3AAE9B5D1C7B9D5E92sp

บทสวดมนต์เมตตาใหญ่ (รหัส 1181)

11.00฿

 

 

รหัสหนังสือ :          1181
ขนาด :                  14 x 14 ซม.
กระดาษ :               ปอนด์
หมึกพิมพ์ :             สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า :           48 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

 

 

 

ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ         11.00 บาท

พิมพ์รายชื่อ 

100    เล่มขึ้นไป      13.00 บาท
200    เล่มขึ้นไป      12.00 บาท
300    เล่มขึ้นไป      11.00 บาท
400    เล่มขึ้นไป      11.00 บาท
500    เล่มขึ้นไป      11.00 บาท
1,000  เล่มขึ้นไป     10.00 บาท
2,000 เล่มขึ้นไป        9.00 บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

เทวดาชวนสวดเมตตาใหญ่ สวดเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิต
ชุมนุมเทวดา
บทสวดมนต์ มหาเมตตาครอบจักรวาล (มหาเมตตาใหญ่)
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
คำสมาทานศีล ๕
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล
เทวตาอุยโยชนคาถา
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
อธิษฐานอโหสิกรรม
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร