คู่มือสวดมนต์ มงคลธรรม
saphandham 861.inddsaphandham 861.inddsaphandham 861.inddsaphandham 861.inddsaphandham 861.inddsaphandham 861.inddsaphandham 861.inddsaphandham 861.inddsaphandham 861.inddsaphandham 861.inddsaphandham 861.inddsaphandham 861.inddsaphandham 861.inddsaphandham 861.inddsaphandham 861.inddsaphandham 861.inddsaphandham 861.inddsaphandham 861.inddsaphandham 861.indd10-4

คู่มือสวดมนต์ มงคลธรรม (รหัส 861)

20.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       861
ขนาด                    14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                 ปอนด์
หมึกพิมพ์               สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า            128 หน้า
ความหนากระดาษ   60 แกรม

+ตัวอย่างหนังสือ+

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา       20.00    บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา      23.00   บาท
200        ขึ้นไป ราคา      22.00   บาท
300        ขึ้นไป ราคา      21.00   บาท
400        ขึ้นไป ราคา      21.00   บาท
500        ขึ้นไป ราคา      21.00   บาท
1,000      ขึ้นไป ราคา     21.00   บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

ทำวัตรเช้า แปล

– คำบูชาพระรัตนตรัย

– คำกราบพระรัตนตรัย

– ปุพพะภาคะนะมะการ

– พุทธาภิภุติ

– ธัมมาภิภุติ

– สังฆาภิภุติ

– ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา

– สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ

ปัตติทานะคาถา (กรวดนํ้าตอนเช้า)

ทำวัตรเย็น แปล

– คำบูชาพระรัตนตรัย

– คำกราบพระรัตนตรัย

– ปุพพะภาคะนะมะการ

– พุทธานุสสะติ

– พุทธาภิคีติ

– ธัมมานุสสะติ

– ธัมมาภิคีติ

– สังฆานุสสะติ

– สังฆาภิคีติ

อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (กรวดนํ้าตอนเย็น)

บทสวดมนต์ แปล

– วิธีสวด

– บูชาพระรัตนตรัย

– กราบพระรัตนตรัย

– ขอขมาพระรัตนตรัย

– นมัสการพระพุทธเจ้า

– ไตรสรณคมน์

– สมาทานศีล ๕

– ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)

– พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

– ชัยปริตร (มหากาฯ)

– อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ

คาถามหามงคล

– วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร

– พระคาถาชินบัญชร

– กะระณียะเมตตะสุตตัง

– มงคลจักรวาลใหญ่

– บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง

– ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง

– ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

– คำกรวดนํ้า ของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

– บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล (เมตตาใหญ่)

– คำไหว้ปาระมี ๓๐ ทัศ (แบบครูบาศรีวิชัย)

– คาถาโพธิบาท (ป้องกันภัย ๑๐ ทิศ)

วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ

แผ่เมตตาแก่ตนเอง

อธิษฐานอโหสิกรรม

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

แผ่ส่วนกุศล

กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร