คู่มือสวดมนต์ชาวพุทธ กินอย่างไร ห่างไกลโรค
V-276-1 copyV-276-2 copyV-276-3 copyV-276-4 copyV-276-5 copyV-276-6 copyV-276-7 copyV-276-8 copyV-276-9 copyV-276-10 copyV-276-11 copyV-276-12 copyV-276-13 copyV-276-14 copyV-276-15 copyV-276-16 copyV-276-17 copyV-276-18 copyV-276-19 copy10-4

คู่มือสวดมนต์ชาวพุทธ กินอย่างไร ห่างไกลโรค (รหัส 276)

14.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                      276
ขนาด                    10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ                 ปอนด์
หมึกพิมพ์                สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า             96 หน้า
ความหนากระดาษ    60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา    14.00   บาท
พิมพ์รายชื่อ
100      ขึ้นไป ราคา    18.00   บาท
200      ขึ้นไป ราคา    17.00   บาท
300      ขึ้นไป ราคา    16.00   บาท
400      ขึ้นไป ราคา    16.00   บาท
500      ขึ้นไป ราคา    15.00   บาท
1,000   ขึ้นไป ราคา    14.00    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• นาฬิกาชีวิต… ความรู้ในเรื่องสุขภา
• ช่วงเวลาระบบที่เกี่ยวข้อง
• กินอย่างไรจึงจะสุขภาพดี
• สูตรอาหารและธรรมชาติบำบัด
• บทสวดมนต์ไหว้้พระ
• อนุโมทนา
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย / กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย / นมัสการพระพุทธเจ้า
• ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• คำกรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• คาถาเงินล้าน
• พระคาถาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ
• โพชฌงค์ ๗
• คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ