กินเป็น สุขภาพดี ชีวีมีสุข
V-273-1 copyV-273-2 copyV-273-3 copyV-273-4 copyV-273-5 copyV-273-6 copyV-273-7 copyV-273-8 copyV-273-9 copyV-273-10 copyV-273-11 copyV-273-12 copyV-273-13 copyV-273-14 copyV-273-15 copyV-273-16 copyV-273-17 copyV-273-18 copyV-273-19 copy10-4

กินเป็น สุขภาพดี ชีวีมีสุข (รหัส 273)

22.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                      273
ขนาด                    14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                 กรีนรีด
หมึกพิมพ์               สีดำ
จำนวนหน้า            96  หน้า
ความหนากระดาษ   65  แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา    22.00   บาท
พิมพ์รายชื่อ
100      ขึ้นไป ราคา    25.00   บาท
200      ขึ้นไป ราคา    24.00   บาท
300      ขึ้นไป ราคา    23.00   บาท
400      ขึ้นไป ราคา    23.00   บาท
500      ขึ้นไป ราคา    23.00   บาท
1,000   ขึ้นไป ราคา    22.00   บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• กินให้เป็น มีสุขภาพดี ชีวีห่างไกลโรค ๓
• ๑๘ วิธีสุขภาพดี ๗
วัยเด็ก
• อาหารการกินในวัยเด็ก
• โภชนาการสำหรับเด็ก
• ความต้องการสารอาหารต่างๆ ในวัยเด็ก
• การประเมินภาวะโภชนาการในเด็ก
• สิ่งที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมการกินไม่เหมาะสม
• ปัญหาโภชนาการเด็ก
• ถ้าลูกชอบกิน Fast Food พ่อแม่จะทำอย่างไร
• ทำยังไงจะสร้างนิสัยการกินที่ดีให้กับเด็ก
วัยผู้ใหญ่
• อาหารการกินในวัยผู้ใหญ่
• สมดุลสุขภาพ
• อายุ ๒๐-๒๙ ปี วัยแห่งการบั่นทอนสุขภาพ
• อายุ ๓๐-๓๙ ปี วัยแห่งการเตรียมพร้อมรับมือจากความเสื่อมต่า่งๆ
• อายุ ๔๐-๔๙ ปี วัยแห่งการปรับตัวเท่าทันโรค
• อายุ ๕๐-๖๙ ปี วัยแห่งการปรับสมดุลชีวิตสู้โรคภัย
วัยสูงอายุ
• อาหารการกินในวัยสูงอายุ
• ความสำคัญของอาหารกับวัยผู้สูงอายุ
• วัยทอง…วัยงามแห่งชีวิต

• อาหารการกินในวัยสูงอายุ
• ความสำคัญของอาหารกับวัยผู้สูงอายุ
• วัยทอง…วัยงามแห่งชีวิต
• ตำรับอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับช่วงวัยต่างๆ
• บทสวดมนต์ไหว้พระ
• อนุโมทนา
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า
• ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• คำกรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
• โพชฌงค์ ๗