การ์ตูนพระพุทธเจ้าชนะมาร
V-107-1V-107-2V-107-3V-107-4V-107-5 copyV-107-6 copyV-107-7 copyV-107-8 copyV-107-9 copyV-107-10 copyV-107-11 copyV-107-12 copyV-107-13 copyV-107-14 copyV-107-15 copyV-107-16 copyV-107-17 copyV-107-18 copyV-107-19 copy10-4

การ์ตูนพระพุทธเจ้าชนะมาร (รหัส 107)

14.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                     107
ขนาด                   10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ                ปอนด์
หมึกพิมพ์               4  สี
จำนวนหน้า            64  หน้า
ความหนากระดาษ   80  แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม

ไม่พิมพ์รายชื่อ    ราคา    14.00   บาท
พิมพ์รายชื่อ
100         ขึ้นไป ราคา    17.00   บาท
200         ขึ้นไป ราคา    16.00   บาท
300         ขึ้นไป ราคา    15.00   บาท
400         ขึ้นไป ราคา    15.00   บาท
500         ขึ้นไป ราคา    14.50   บาท
1,000      ขึ้นไป ราคา    14.00   บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• คำอนุโมทนา
• บูชาพระรัตนตรัย แปล
• นมัสการพระรัตนตรัย แปล
• ไตรสรณคมน แปล
• พระพุทธคุณ แปล
• พระธรรมคุณ แปล
• พระสังฆคุณ แปล
• พุทธชัยมงคลคาถา พาหุงฯ แปล
• มหาการุณิโก แปล
• อิติป โส เท าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
• แผ่ เมตตาแก ตนเอง แปล
• แผ่ เมตตาให สรรพสัตว แปล
• อุทิศบุญกุศล
• คำกรวดน้ำอุทิศบุญกุศล แปล
• คำอาราธนาศีล ๕
• ผลที่ได้รับจากการประพฤติผิดศีล ๕
• คำถวายสังฆทาน แปล
• วิธีนั่งสมาธิแบบง่าย ๆ
• เพลงชาติ
• เพลงสรรเสริญพระบารมี