3378
จีรศักดิ์-3378ชโลธร-3378ฟอนต์ 8ชนาดซอง5

การ์ดงานบวช รหัส 3378 (แบบใบเดี่ยว) พร้อมพิมพ์ข้อความ (พร้อมซองเปล่า)

2.20฿

——————————————-

รหัส                      3378
ขนาด                    5 X 7  นิ้ว
กระดาษ                 ปอนด์
หมึกพิมพ์               พิมพ์ลาย 1 ด้าน
ความหนากระดาษ   180 แกรม

——————————————-

—————————————————-

*** ราคาการ์ดเปล่า + ซอง ไม่รวมพิมพ์ ***

100 ใบขึ้นไป  ราคา    2.20 บาท/ใบ

—————————————————-

*** ราคาการ์ดบวช + พิมพ์ + ซองเปล่า ***

50 ใบ 4.00 บาท/ใบ

100 – 250 ใบ ราคา   3.50  บาท/ใบ

300 – 450 ใบ ราคา   3.25  บาท/ใบ

500  ใบ ขึ้นไป ราคา  3.00  บาท/ใบ

—————————————————-