การอโหสิกรรม
<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD<C7D4C3D4C2D020313133355FA4D2B6D2C8D1A1B4D4ECCAD4B7B8D4EC20C1CBD10-4

การอโหสิกรรม (รหัส 1135)

19.00฿

รายละเอียดหนังสือ

รหัส                      1135
ขนาด                    18.5 x 26.0 ซม.
กระดาษ                 กรีดรีด
หมึกพิมพ์               ดำ
จำนวนหน้า            64 หน้า
ความหนากระดาษ   60 แกรม

+ตัวอย่างหนังสือ+

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา        19.00    บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา      23.00    บาท
200        ขึ้นไป ราคา      22.00    บาท
300        ขึ้นไป ราคา      21.00    บาท
400        ขึ้นไป ราคา      21.00    บาท
500        ขึ้นไป ราคา      20.00    บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา      20.00    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• บูชาพระรัตนตรัยกราบพระรัตนตรัย, ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า, ไตรสรณคมน์, ศีล ๕
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง, อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์, แผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญชร
• เมตตาพรหมะวิหาระภาวะนา
• เมตตาพรหมวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่แปล)
• ที่มาของมหาเมตตาครอบจักรวาล
• กะระณียะเมตตะสุตตัง (เมตตปริตร)
• คำแปลกรณียเมตตสูตร
• กะระณียะเมตตะสุตตัง (ย่อ)
• พระคาถาป้องกันภัยสิบทิศ
• บารมี ๓๐ ทัศ (แบบคณูบาศรีวิชัย)
• คาถาเงินล้าน
• คติธรรม คำสอน