กรรม และเคล็ดวิธีสะเดาะเคราะห์ลดกรรม ชี้นำชีวิต
V-898.inddV-898.inddV-898.inddV-898.inddV-898.inddV-898.inddV-898.inddV-898.inddV-898.inddV-898.inddV-898.inddV-898.inddV-898.inddV-898.inddV-898.inddV-898.inddV-898.inddV-898.inddV-898.indd10-4

กรรม และเคล็ดวิธีสะเดาะเคราะห์ลดกรรม ชี้นำชีวิต (รหัส 898)

22.00฿

รายละเอียดหนังสือ

รหัส                        898
ขนาด                      14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                   ปอนด์
หมึกพิมพ์                 สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า              128 หน้า
ความหนากระดาษ     60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ     ราคา    22.00     บาท
พิมพ์รายชื่อ
100          ขึ้นไป ราคา     25.00    บาท
200          ขึ้นไป ราคา     24.00    บาท
300          ขึ้นไป ราคา     23.00    บาท
400          ขึ้นไป ราคา     23.00    บาท
500          ขึ้นไป ราคา     23.00    บาท
1,000       ขึ้นไป ราคา     22.00    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• ตามคำสอนในพระพุทธศาสนา ชาวพุทธควรมีศรัทธา ๔ อย่าง คือ
• อมตะธรรม
• ผลของกรรมนั้นแน่นอนไม่มีข้อยกเว้น, ความซับซ้อนของกรรม
• สิ่งที่แสดงให้เห็นความซับซ้อนของกรรม
• สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกรรม
• อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม
• บาปเกิดจากความจงใจ
• กรรมจากการทำแท้ง
• การสะเดาะเคราะห์จากทำแท้งลูกโดยเจตนาหรือไม่เจตนา
• กรรมที่เกิดจากการเป็นชู้
• พระพุทธเจ้าสอนเรื่องโทษของการเป็นชู้
• กรรมที่เกิดจากการเถียงพ่อแม่
• ธรรมะหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
• พ่อ – แม่ คือพระในบ้าน
• คำแนะนำในการแก้กรรม
• หลักของการเผชิญกรรม
• การลดกรรม ๔๕ อย่าง
• วิธีการแก้กรรมหรือตัดกรรม
• วิธีแก้กรรม – ลดกรรมให้ตนเอง
• วิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น
• วิธีแก้กรรมด้วยการใส่บาตรให้เกิดผล
• การปล่อยสัตว์แก้เคล็ดปรับดวง
• คำอธิษฐานในการปล่อยสัตว์, คาถาปล่อยสัตว์
• วิธีสะเดาะเคราะห์ การทำบุญรับอายุ
• พระชรากับชายแบกของ
• มงคลชีวิต ๙ ประการ
• ทุกคนต้องระวัง ๔ จอมมาร
• อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์

• อานิสงส์ของการแจกหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน
• คำกล่าวก่อนแจกหนังสือธรรมะ
• คำแนะนำ และข้อปฏิบัติในการสวดมนต์
• บทสวดมนต์ไหว้พระ
• อนุโมทนา
• วิธีสวด, บูชาพระรัตนตรัย, กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย, นมัสการพระพุทธเจ้า, ไตรสรณคมน
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง, อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์, แผ่ส่วนกุศล
• กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
• วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• กรวดนํ้า (ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก)
• คาถาเงินล้าน, คำบูชาพระพิฆเนศ
• คาถามหาลาภ, คาถาค้าขายดี, คาถาเจริญโภคทรัพย์,
• พระคาถาสะเดาะเคราะห์ ต่ออายุ
• คาถาบูชาดวงชะตา (ของเก่า)
• คาถาป้องกัยภัย ๑๐ ทิศ (คาถาโพธิบาท)
• คาถาบูชาพญายม
• คำไหว้ปาระมี ๓๐ ทัศ (แบบครูบาศรีวิชัย)
• กะระณียะเมตตะสุตตัง (ย่อ)
• คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร, คาถาอาราธนาพระเครื่อง