fbpx

การจัดส่ง

บริษัท พุทธพาธรรม จำกัด

มีการจัดส่งสินค้า หลายรูปแบบ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความสะดวก

สั่งยอด 5,000 บาท ขึ้นไปจัดส่งฟรี กรุงเทพฯ และ นนทบุรี , สมุทรปราการ , ปทุมธานี

 

1. จัดส่งโดยพนักงานส่งสินค้าของโรงพิมพ์

            พนักงานส่งของทางโรงพิมพ์ให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ นนทบุรี 

………………………………………………………………………………………………

อัตราค่าบริการ : คิดตามระยะทาง   

(สั่งยอด 5,000 บาท ขึ้นไปจัดส่งฟรี กรุงเทพฯ และ นนทบุรี , สมุทรปราการ , ปทุมธานี)

 

 2. จัดส่งโดยบริษัทขนส่ง

     เป็นบริษัทที่รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ มีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ทุกจังหวัด หลังทางโรงพิมพ์จัดส่งสินค้าไปที่บริษัทขนส่งแล้ว  ทางบริษัทขนส่งจะทำการจัดส่งสินค้าไปยังจังหวัดนั้น   และเมื่อของถึงศูนย์ย่อยจะทำการนำสินค้าจัดส่งให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านโดยรถ ยนต์

     ก่อนจัดส่งจะทำการโทรแจ้งและนัดหมายกับลูกค้าก่อน ระยะเวลาโดยร่วมของการจัดส่งนับจากวันที่ของถึงยังจังหวัดปลายทาง 2-3 วัน เป็นวิธีสะดวกที่สุดเพราะสินค้าหนังสือค่อนข้างหนักการจัดส่งถึงหน้าบ้าน ลูกค้าจึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอย่างดี

 ……………………………………………………………………………………………

   อัตราค่าบริการ : คิดตามน้ำหนักสินค้า และ ระยะทางจัดส่ง  

(สั่งยอด 5,000 บาท ขึ้นไปจัดส่งฟรี กรุงเทพฯ และ นนทบุรี , สมุทรปราการ , ปทุมธานี)

 

3. จัดส่งโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

     เป็นการจัดส่งสินค้าที่นิยมแพร่หลาย รูปแบบการจัดส่งแยกประเภทย่อยคร่าว ๆ ดังนี้

     – การจัดส่งแบบ EMS  ข้อดีใช้เวลา 1 – 2 วัน เช็คสถานะสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ ข้อเสียราคาค่อนข้างแพง

     – การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์แบบ “โลจิสติกส์” ข้อดีได้รับของภายใน 2-4 วัน สามารถเช็คสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้เหมือน EMS ข้อเสีย หากน้ำหนักเกินกำหนดจะให้ลูกค้าไปรับเองที่ ที่ทำการไปรษณีย์ ราคาถูกแพงปานกลาง

     – การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา จุดเด่นราคาค่อนข้างถูก ข้อเสีย ใช้เวลานาน 3 – 7 วัน และไม่สามารถตรวจเช็คสถานะสินค้าทางเว็บไซต์ได้

……………………………………………………………………………………………

 อัตราค่าบริการ : เป็นไปตามกำหนดของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
(สั่งยอด 5,000 บาท ขึ้นไปจัดส่งฟรี กรุงเทพฯ และ นนทบุรี , สมุทรปราการ , ปทุมธานี)

 

4. รถตู้โดยสารประจำทาง

    เป็นรถตู้โดยสารที่เรา ๆ ท่าน ๆ รู้จักกันดี วิ่งให้บริการภายในจังหวัด และข้ามจังหวัด จุดเด่นของบริการนี้ คือของถึงภายในเวลา 2 – 12 ชั่วโมง แล้วแต่ระยะทางใกล้ไกล ข้อเสียลูกค้าต้องมารับสินค้าเองที่ท่ารถตู้

    ขั้นตอนการให้บริการทางโรงพิมพ์จัดส่งสินค้าขึ้นรถตู้ไปยังจุดหมายปลายทาง ทางโรงพิมพ์จะแจ้งหมายเลขโทรศัพท์คนขับรถ เลขประจำรถ และจุดรับสินค้า (ท่ารถตู้)  และเวลาโดยประมาณที่สินค้าจะถึง  (คนขับบ้างท่านมีบริการโทรแจ้งลูกค้าเมื่อของถึงท่ารถ)

 ……………………………………………………………………………………………

 อัตราค่าบริการ : ประมาณ  100 – 300 บาท แล้วแต่น้ำหนัก และ ระยะทาง  

(สั่งยอด 5,000 บาท ขึ้นไปจัดส่งฟรี กรุงเทพฯ และ นนทบุรี , สมุทรปราการ , ปทุมธานี)


 5. รถทัวร์

      การให้บริการของรถทัวร์จะมีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนัก 1 กล่อง ต้องไม่เกิน 25 กิโลกรัม หากเกินกว่านั้นต้องแยกเป็นอีกกล่อง  ทำให้เสียค่าใช้จ่ายตามจำนวนกล่องที่ส่ง  และลูกค้าต้องไปรับเองที่ บขส. แต่ข้อดีของรถทัวร์คือสินค้าส่งเย็น จะรับได้ในวันถัดไปช่วงเช้า หรือ สาย ๆ

 ……………………………………………………………………………………………

  อัตราค่าบริการ : 300 ขึ้นไป / กล่อง  
(สั่งยอด 5,000 บาท ขึ้นไปจัดส่งฟรี กรุงเทพฯ และ นนทบุรี , สมุทรปราการ , ปทุมธานี)

     

6. รับสินค้าเอง

     ลูกค้าที่ประสงค์รับสินค้าเองที่โรงพิมพ์ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 ……………………………………………………………………………………………